European Geologist

Geologiliitto ja European Geologist -lisenssi

European Geologist –lisensiointijärjestelmää ylläpitää European Federation of Geologists (EFG). Lisenssin hakuprosessi alkaa hakemuksen jättämisellä kansalliselle käsittelyelimelle, josta EFG:n terminologiassa käytetään nimeä National Vetting Committee (NVC). NVC:n suorittaman hakijan haastattelun ja hakemuskäsittelyn jälkeen hakupaperit lähtevät NVC:n lausunnon kera EFG:n nimittämälle ILB:lle (International Licensing Body).

Hakuprosessin käynnistät kirjautumalla ensin Eurogeologist App:iin.

https://eurgeoltitle.eu/register/

Kirjautumisen jälkeen saat eteesi hakulomakkeen. Hakemuksesi käsittelyä ja hakemuksen täyttöä helpottaa että keräät työ-, koulu ja kurssitodistuksesi ja otat kaikista kopion. Todistuksilla osoitat osaamisesi riittävän tason ja halusi ammatilliseen kehittymiseen. Lisäohjeita löydät tästä.

Muita asiakirjoja joita tarvitset ovat passi, tuore kuva itsestäsi (digitaalisena) ja kahden sponsorin suosittelukirje.

Sponsoreiden on oltava Eurogeologist- tittelin haltijoita tai vastaavan tasoisia jäseniä jossain vastaavassa organisaatiossa. Lisätietoa löytyy suosittelukirjeen alkuosasta.

Eurogeologist- tittelin haltijat löydät Eurogeologist Directorysta.

European Geologist –lisenssin haltijalta edellytetään:

  • kykyä ymmärtää geologian ja geologisten prosessien monimuotoisuus omalla erikoisalalla,
  • kykyä hyödyntää geologista tietoa ja toisaalta arvioida tietoa kriittisesti, ja
  • kykyä kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti sekä ymmärtää lisensoituna toimijana esiintymisen periaatteet ja eettiset vastuut sekä sitoutumista ammatilliseen kehittymiseen.

Näiden edellytysten arvioimiseksi EFG on antanut mm. hakijan koulutukseen ja työkokemukseen perustuvia arviointiperusteita. Lisenssin hakua pohtivat löytävät tarkempia ohjeita osoitteesta https://eurogeologists.eu/application-procedure/

QP ja raportointikoodit

Tässä yhteydessä olisi myös hyvä käydä läpi QP -asioihin usein liitettäviä muitakin käsitteitä, joita ovat mm. raportointikoodi ja jonkin koodin mukainen mineraalivarantoarvio. Kukin raportointikoodi määrittelee ne QP-lisenssit, jotka ovat oikeutettuja allekirjoittamaan ao. koodin mukaisen raportin.

European Geologist –lisenssi on yksi laajimmin maailmalla hyväksytyistä. Meillä tunnetuimpia raportointikoodeja ovat mm. australialainen JORC, eurooppalainen PERC ja kanadalainen NI 43-101. Jonkin koodin mukainen, esimerkiksi mineraaliyhtiöltä listautumisen tai mineraalivarantojen päivityksen yhteydessä vaadittava raportti on sitten puolestaan paljon laajempi, kuin koodin mukainen mineraalivarantoarvio.

Esimerkiksi NI 43-101 raportissa on 27 sisällöltään määriteltyä otsikkoa, joista vain kaksi käsittelee mineraalivarantoa. Useat koodit ovat jo niin laajoja, että koodin mukainen raportti on käytännössä aina usean henkilön tuotos ja kaikkien osioiden täytyy olla koodin antamien perusteiden mukaan allekirjoitettuja ja varmennettuja.

EFG on vastuussa muutaman muun organisaation kanssa PERC-raportointikoodista (Pan-European Resources and Reserves Reporting Code), joka on yksi kaikkein monipuolisimmista ja nykyaikaisimmista CRIRSCO-perheeseen kuuluvista raportointikoodeista. PERC-koodi on saanut ESMA:n (European Securities and Markets Authority) hyväksynnän; ESMA valvoo suurinta osaa eurooppalaisista pörsseistä, mm. Lontoota ja Frankfurtia, jotka ovat keskeisiä mineraaliyhtiöitä listaavia pörssejä.

Ammatillinen passi

Euroopan unionissa on käynnissä hanke ns. Green Card -järjestelmään perustuvan ammatillisen liikkuvuuden parantamiseksi. Hankkeessa käydään läpi ammatin harjoittamiseen liittyviä vaatimuksia eri maissa ja geologien osalta European Geologist –lisenssi on vahvasti esillä eurooppalaiseksi ammatilliseksi passiksi (Professional “Green Card”), jonka haltija voisi automaattisesti harjoittaa geologin ammattia Euroopassa. Asiaan liittyvä EU:n virallinen dokumentti: Directive 2005/36/EC of the European on the recognition of professional qualifications.

European Geologist -hakemukset voi lähettää osoitteella:

Markku Iljina

Harjukatu 5

96100 Rovaniemi.

NVC:n kokoonpano vuonna 2019

  • Puheenjohtaja Markku Iljina
  • Hannu Makkonen
  • Timo Mäki
  • Pekka Ihalainen
  • Ville-Matti Seppä
  • Petri Peltonen

eurgeol haku

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin